صفحه اصلی >  امکانات و خدمات  > با استان ها > استان تهران 
پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
  
مرکز:
تهران
مساحت:
13692.413 کیلومترمربع
جمعیت 1385:
13422366
جمعیت 1390:
12183391
جمعیت 1395:
13267637
جمعیت روستایی 1395:
814698
تعداد شهرستان ها:
16
تعداد بخش ها:
33
تعداد شهر:
42
تعداد دهستان ها:
71
تعداد روستاهای دارای جمعیت:
741
تعداد روستاهای فاقد جمعیت:
293

 

     
 

 

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • سازمان تعاون روستایی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست ()
 • برگزاری کارگاه آموزشی بهبود اقتصاد روستا ()
 • 124 میلیارد ریال برای توسعه روستاهای حسن آباد اختصاص یافت ()
 • 15 صندوق خرد زنان روستایی در استان تهران شکل می گیرد ()
 • بیمه اجتماعی روستایی می تواند به مهاجرت روستائیان پایان بخشد ()
 • جمعیت روستایی پاکدشت رشد کرده است ()
 • 47 طرح دریافت تسهیلات روستایی ری در سامانه کارا ثبت شد ()
 • بودجه پیشنهادی برای آموزش زنان روستایی 5 میلیارد تومان است ()
 • همکاری کشاورزان روستایی در قالب شرکت تعاونی ()
 • بانوان سالمند و جوان در اصطلک پیاده روی کردند ()
 • آبرسانی به 5.5 میلیون نفر از جمعیت روستایی در 5 سال اخیر ()
 • کلنگ بوستان روستای اسلام آباد شهرری به زمین زده شد ()
 • طرح مطالعات عمرانی روستاهای ری در حال اجرا است ()
 • تمایل روستاییان به شهرنشینی ناشی از تعریف نادرست منزلت اجتماعی است ()
 • تحویل اسناد مالکیت به کشاورزان و مالکین در روستای ارمبویه ()
 • دریافت 20 تومان از مشترکان برای آبرسانی روستایی در سال 98 ()
 • 24 هزار روستایی و عشایر استان تهران امسال بیمه می شوند ()